ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. 
Πέτρου Ράλλλη & Θηβών 250 
12244 ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Τηλ: 210-5381100, FAX: 210-5450962

 

Google Map 

 

Contact Information

Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων
Τηλ. 210-5381361, 210-5692805
Fax: 210-5692805
Διεύθυνση Συντονισμού Σπουδών και Σπουδαστικής Μέριμνας
Τηλ. 210-5381357
Τμήμα Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Τηλ. 210- 5381116
Τμήμα Σπουδών Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας (Γραφείο Διασύνδεσης)
Τηλ.210-5381357
Tμήμα Διοικητικού και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού
Τηλ. 210-5381166
Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας
Προϊσταμένη: -
Τηλ 210-5381120
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου
Τηλ. 210-5381106
Fax: 210-5450962, 210-5690801
Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας
Προϊστάμενος: -
Τηλ 210-5381223, 210-5381254
Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών
Τηλ 210-5381115 
Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης
Τηλ 210-5381007, 210-5381008
Fax: 210-5690158, 210-5691785
Διεύθυνση Οικονομικού
Τηλ 210-5381366
Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών
Τηλ 210-5381238, 210-5381204
Τμήμα Προϋπολογισμού
Τηλ 210-5381362
Τμήμα Πληροφορικής
Τηλ 210-5381238, 210-5381204
Τμήμα Δαπανών και ΚΠΣ
Τηλ. 210-5381172
Fax: 210-5691328
Τμήμα Μελετών και Κατασκευών
Τηλ 210-5381418
Τμήμα Μισθοδοσίας και Αποζημιώσεων
Τηλ 210-5381119, 210-5381107
Τμήμα Συντήρησης
Τηλ 210-5381336, 210-5381153
Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας
Τηλ 210-5381118, 210-5381365
Fax: 210-5623847
Γραφείο Π.Σ.Ε.Α.
Τηλ. 210-5381313, 210-5381226
Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων
Τηλ. 210-5381346, 210-5381303
Fax: 2105450965
Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων 
Τηλ 210-5381356
Fax:210-5381315
Γραμματεία ΣΤΕφ
Τηλ. 210-5381212
Fax: 210-5450967
Γραμματεία ΣΔΟ
Τηλ 210-5381146
Fax:210-5451127
Γραμματεία Προέδρου - Αντιπροέδρων - Γ. Γραμματέα
Τηλ 210-5381001-1002-1003-1004
Fax: 210-5451123