Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η εκπαίδευση των φοιτητών με έμφαση στη δημιουργία μηχανικών προσανατολισμένων στον Τομέα της Ενέργειας και των Κατασκευών. Οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν υψηλού επιπέδου θεωρητικό υπόβαθρο και ιδιαίτερα σημαντική εργαστηριακή εμπειρία, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, όπως και στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να ανταποκρίνονται στις ραγδαίες εξελίξεις στην άσκηση του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Οι σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την επιστήμη και τις τεχνολογίες του Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

      

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώσεις:

- Γνωρίζει τις βασικές μαθηματικές και φυσικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στη Μηχανική.

- Γνωρίζει και εξηγεί τη λειτουργία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

- Γνωρίζει τις βασικές αρχές μοντελοποίησης φυσικών συστημάτων, τεχνικών ελέγχου και ευστάθειας συστημάτων κλειστού βρόχου.

- Γνωρίζει τεχνολογίες προγραμματισμού και αποκτά βασικές γνώσεις λογικών κυκλωμάτων και μικροπεξεργαστών.

- Γνωρίζει θέματα ηλεκτρομηχανολικών εγκαταστάσεων σε κτηριακό και βιομηχανικό περιβάλλον.

- Γνωρίζει τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγή, μεταφορά και διανομή) καθώς και τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

- Γνωρίζει θέματα ηλεκτρικών μηχανών, ηλεκτρονικών ισχύος και συστημάτων ηλεκτρικής κίνησης.

- Γνωρίζει θέματα φωτοτεχνίας και ωμικής και επαγωγικής θέρμανσης

Δεξιότητες:

- Περιγράφει τη λειτουργία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων-διατάξεων .

- Περιγράφει τη λειτουργία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγή, μεταφορά και διανομή).

- Περιγράφει τη λειτουργία συστημάτων αυτομάτου ελέγχου με έμφαση στην ηλεκτρική κίνηση.

- Αναπτύσσει αυτοματισμούς με μικροελεγκτές και PLCs για κτηριακές και βιομηχανικές εφαρμογές.

- Υλοποιεί συνδεσμολογίες ηλεκτρικών μηχανών (μετασχηματιστές και dc/ac κινητήρες/γεννήτριες)

- Αναλύει και περιγράφει τη λειτουργία συστημάτων προστασίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

- Διενεργεί και αξιολογεί μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών.

- Αξιολογεί τη λειτουργία ηλεκτρικών συστημάτων και της ποιότητας της ηλεκτρικής ισχύος.

Ικανότητες:

-  Υποστηρίζει και συντηρεί συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγή, μεταφορά και διανομή).

- Μελετά, σχεδιάζει και συντηρεί ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για τον κτηριακό και βιομηχανικό τομέα.

-  Μελετά, σχεδιάζει και συντηρεί αυτοματισμούς με μικροελεγκτές και PLCs για κτηριακές και βιομηχανικές εφαρμογές.

- Μελετά, σχεδιάζει και συντηρεί εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας     

Ιστοσελίδα: http://depelec.daidalos.teipir.gr

Πρόεδρος Τμήματος

Γεώργιος Ιωαννίδης

210 5381578 - 1023

Προϊσταμένη Γραμ:

210 5381221 - 1502

(φαξ: 2105381220)

 

Γραμ. Τηλ.

 210 5381221

Ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού:

Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη 12.00 - 14.00