Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018 11:21

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας-Πανεπιστημιούπολη 2: ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΩΣ 16/12/2018.