Δευτέρα, 01 Οκτωβρίου 2018 16:51

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής - Τρίτη 2-10-2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 20η Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 2-10-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Διοίκησης της Πανεπιστημιούπολης 2