Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου 2018 14:55

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ PAPPAS CLIMA

Στα πλαίσια των ενεργειών μας στο τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ανακοινώνουμε την πρόθεση μας να προσφέρουμε 1 ( μία) χορηγία για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018, το ποσό των 1.000 ευρώ σε προπτυχιακό φοιτητή. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

Απόφοιτος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.
Έτος εισαγωγής στη σχολή : 2013
Βαθμολογία πτυχίου: 7,5 και άνω
Οικονομική κατάσταση : Ετήσιο εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ
Επίσης να προέρχεται από περιοχή εκτός νομού Απικής

 

Επίσης, ανακοινώνουμε την πρόθεση μας να προσφέρουμε 1 (μία) χορηγία για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, το ποσό των 1.000 ευρώ σε μεταπτυχιακό φοιτητή. 

Οι όροι και προϋποθέσεις είναι οι εξής:

Μεταπυχιακός φοιτητής στο πρόγραμμα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MBA
Έτος εισαγωγής στο μεταπτυχιακό: 2016
Βαθμολογία πρώτου πτυχίου: 7,5 και άνω
Οικονομική κατάσταση : Ετήσιο εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ
Επίσης να προέρχεται από περιοχή εκτός νομού Απικής